top of page

Σύμβουλος Γάμου Σχέσεων
Couple Therapist

Σύμβουλος γάμου Σχέσεων / Συμβουλευτική Ζευγαριών/Couple therapist 
Η  Συμβουλευτική Ζευγαριών ή Συμβουλευτική γαμου η σχέσεων, είναι ένας τύπος ψυχοθεραπείας που βοηθά τα ζευγάρια να αναγνωρίζουν και να επιλύουν τις συγκρούσεις και να βελτιώνουν τις σχέσεις τους. Η θεραπείας ζεύγους επίσης βοηθά στο να πάρουν αποφάσεις για την ανοικοδόμηση και την ενίσχυση της σχέσης τους αλλα και να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση μεταξύ τους. Επιπροσθετα, η συμβουλευτική γάμου μπορεί επίσης να βοηθήσει τα ζευγάρια που σκοπεύουν να παντρευτούν και να κατανοήσουν βαθύτερα ο ένας τον άλλον και να εξαλείψουν τις διαφορές πριν από το γάμο. 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συμβουλευτική Ζευγαριών- γαμου - σχέσεων για να βοηθήσετε με πολλά συγκεκριμένα θέματα, όπως:

 • Προβλήματα επικοινωνίας
 • Σεξουαλικές δυσκολίες
 • Συγκρούσεις σχετικά με την ανατροφή των παιδιών
 • Θυμός
 • Συναισθήματα απογοήτευσης
 • Απιστία
 
 
Η Συμβουλευτικη Ζευγαριών- γαμου - σχέσεων  απευθύνεται στα ζευγάρια εκείνα που η σχέση τους χαρακτηρίζεται από έλλειψη επικοινωνίας, αντιπαραθέσεις, συναισθήματα απογοήτευσης ή θυμού. Στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα δύο άτομα που ενώνονται σε μια σχέση φέρουν μία ξεχωριστή και μοναδική ψυχολογική κληρονομιά. Καθένα φέρει μία προσωπική ιστορία και ένα σύνολο κρυφών εσωτερικευμένων αντικειμένων σε όλες τις επακόλουθες συναλλαγές του με το άλλο άτομο
Οι διαφορετικοί χαρακτήρες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες του κάθε συντρόφου, οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της καθημερινότητας, καθώς και οι αλλαγές που προκύπτουν από τις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής του ζευγαριού (π.χ.,γέννηση παιδιού, απώλεια γονέα) προκαλούν διάφορες δυσκολίες στο ζευγάρι, όπως, λόγου χάρη, έλλειψη αμοιβαίας κατανόησης και συναισθηματικής εγγύτητας, απουσία ικανοποίησης του ενός από τον άλλο, συγκρούσεις, ματαίωση και ανασφάλεια.
Στόχος της θεραπείας ζεύγους - γαμου - σχέσεων ειναι αφενός να αναδυθούν τα άλυτα ενδοψυχικά προβλήματα των συντρόφων που τους εμποδίζουν να χαρούν μία παραγωγική και ικανοποιητική συζυγική εμπειρία και αφετέρου να σκεφτούν για ποιο λόγο είναι μαζί, να διερευνήσουν τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται μέσα στον χρόνο,να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους και να αναζητήσουν τρόπους ώστε να απολαμβάνουν την κοινή τους ζωή.
Δημιουργώντας ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις στην πατρική οικογένεια, τις προσδοκίες, τις δυνατότητες και τις προθέσεις του κάθε μέλους χωριστά, ο θεραπευτής   φροντίζουν να βοηθήσει το ζευγάρι με σκοπό να ορίσει τα θέματα που το δυσκολεύουν, να εκφράσει καταπιεσμένες σκέψεις και συναισθήματα, να κατανοήσει ο ένας τη θέση του άλλου, να ανακαλύψει καινούργιους κώδικες επικοινωνίας, έτσι ώστε να βιώσει τη σχέση με διαφορετικό τρόπο. Είναι μια ευκαιρία να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ τους και να νιώσουν ότι κάποιος τρίτος καταλαβαίνει πράγματι κάτι συμβαίνει στη σχέση τους.
Η Θεραπεία Ζεύγους είναι μια ευκαιρία να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους συντρόφους, να βρούνε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αποκτήσουν μια πιο αρμονική ζωή. Πολύ συχνά, η μεγάλη αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στα ζευγάρια είναι θαμμένη κάτω από απογοητεύσεις, παρεξηγήσεις, αντιπαραθέσεις και παγιωμένες συμπεριφορές που απειλούν να καταστρέψουν το ζευγάρι.
Το πιο συχνό σενάριο είναι να προσέρχονται ζευγάρια για θεραπεία όταν μια σημαντική κρίση εμφανίζεται σε ένα γάμο ή σε μια συντροφική σχέση, όπως για παράδειγμα όταν αποκαλύπτεται μία απιστία, παράλληλες ή εξωσυζυγικές σχέσεις. Άλλοτε πάλι, το κυρίως πρόβλημα είναι η έλλειψη επικοινωνίας, και άλλοτε η έλλειψη ερωτικής επαφής, δηλαδή ζευγάρια έχουν μήνες ή και πολλά χρόνια να βρεθούνε μεταξύ τους ερωτικά. Πολλές φορές ο ένας από τους δύο συντρόφους ή και δύο θεωρούν ότι στη σχέση τους “κάτι έχει σπάσει”, ότι η σχέση βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Τα ζευγάρια ζητούν βοήθεια όταν έχουν προβλήματα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι συχνό το φαινόμενο να έρχεται για θεραπεία ο ένας σύντροφος, με σκοπό να βρει ένα σύμμαχο, έναν ειδικό ο οποίος θα εξηγήσει στο άλλο μέλος ότι “έχει δίκιο” και “να συνετιστεί”. Ο στόχος όμως του θεραπευτή δεν είναι να μετατραπεί σε δικαστή, δάσκαλο ή γονιό, αλλά να αποκαταστήσει την επικοινωνία στο ζευγάρι, να δείξει στο κάθε μέλος με ποιες συμπεριφορές μπορεί να βάζουν “τρικλοποδιές” στη σχέση τους και στον εαυτό τους, να δείξει εναλλακτικές λύσεις και συμπεριφορές και να επουλώσει τις πληγές και των δύο. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές υπάρχουν συμπεριφορές από τον ένα ή και τους δύο συντρόφους που είναι πολύ επιβαρυντικές για τη σχέση (πχ λεκτική ή σωματική βία, κακοποίηση), αλλά αυτό χρειάζεται να αναδεχθεί μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, με αβίαστο τρόπο, και όχι με κριτική και με εντολές.
Σκοπός του θεραπευτή είναι:
 
 • αρχικώς να βοηθήσει στην επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι και στη συνέχεια τον κάθε σύντροφο ξεχωριστά να ξεπεράσει τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν συσσωρευθεί, να κλείσει τις πληγές που κουβαλάει. Ενθαρρύνεται η έκφραση καταπιεσμένων σκέψεων και συναισθημάτων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της σχέσης.
 • να κατευθύνει το ζευγάρι στα άμεσα και επιτακτικά προβλήματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών για την προστασία και την βελτίωση της μακροπρόθεσμης υγείας και ευημερίας της σχέσης τους. Ο θεραπευτής θα βοηθήσει με διαφορές τεχνικές το ζευγάρι να αναγνωρίσει τα προβλήματα και να βρει τρόπους για τη λύση τους.
 • θα αναλύσει όλους τους παράγοντες που οδήγησαν τη σχέση σε αδιέξοδο και μέσα από εξειδικευμένες τεχνικές, θα κατευθύνει το ζευγάρι στην πηγή του προβλήματος εστιάζοντας στα συγκεκριμένα θέματα που το ζευγάρι επιθυμεί να διαπραγματευτεί, να επιφέρει αλλαγές ή να πάρει αποφάσεις.
 
Η ψυχοθεραπεία ζεύγους ίσως να φαίνεται ως μιας επιλογή μόνο αν μια σχέση έχει προβλήματα. Στην πραγματικότητα όμως, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση κάθε σχέσης!
Ένας συχνός φόβος πριν ξεκινήσει η ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι ότι ο ψυχοθεραπευτής θα πάρει το μέρος του ενός ατόμου στη σχέση, και θα πει στον άλλο σύντροφο ότι αυτός/αυτή “φταίει”, ότι “είναι λάθος”, κλπ. Ο ψυχοθεραπευτής έχει μόνο μια ευθύνη και αυτή είναι η βελτίωση της σχέσης. Ο ψυχοθεραπευτής δεν θα πάρει λοιπόν το μέρος κανενός. Στην ψυχοθεραπείας ζεύγους ο ψυχοθεραπευτής γίνεται ο “διαμεσολαβητής” και ο διερμηνέας, που επιτρέπει στον κάθε σύντροφο να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με υγιή τρόπο (συναισθήματα που πολλές φορές είναι έντονα).Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κατανόησης υπάρχει βελτίωση στη σχέση και μεγαλύτερη τρυφερότητα και επικοινωνία.
Η ψυχοθεραπεία ζεύγους προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να συζητήσετε τα θέματα που σας απασχολούν σαν ζευγάρι, όσα είναι εύκολο να παρεξηγηθούν ή να προκαλέσουν δυσαρέσκεια. Όταν αισθανόμαστε ότι ο σύντροφός μας δεν μας κατανοεί, είναι δύσκολο να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Στην ψυχοθεραπευτική συνεδρία, ο καθένας μπορεί με ασφάλεια να μιλήσει, να νιώσει ότι τον κατανοούν και να υπάρξει αποτελεσματική επικοινωνία.
Από την άλλη μεριά, αν έχετε ήδη πάρει την απόφαση να χωρίσετε, ο ψυχοθεραπευτής θα σας βοηθήσει να διαπραγματευτείτε ένα καλύτερο τέλος, αυτό που θα σέβεται την καλή πλευρά της σχέσης σας, ώστε να αποφύγετε τραγικές καταστάσεις. Η ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι το πιο γενναιόδωρο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας και τον σύντροφο σας.
Πώς θα πετύχει η Συμβουλευτική (Ψυχοθεραπεία) Γάμου/Σχέσης:
 • Να έχετε κοινό στόχο. Ακούγεται απλό; Συχνά όμως δεν είναι.Ο στόχος πρέπει να είναι: «και οι δύο θέλουμε να σώσουμε τον γάμο μας». Δεν είναι ασυνήθιστο, ωστόσο, να έχουμε έναν σύντροφο που ν’ αναρωτιέται αν πρέπει ακόμη να προσπαθήσει για τη σωτηρία του γάμου του ή βρίσκεται σε δίλημμα για το αν θα παραμείνει με τη σύζυγό του ή θα χωρίσει για να αρχίσει μια νέα ζωή με τον εραστή ή την ερωμένη του.  Οι διαφορετικοί λόγοι θα σαμποτάρουν τη θεραπευτική διαδικασία και ενώ μπορείτε ακόμα να πάρετε συμβουλές, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ικανοποιητικά μέχρι να είστε και οι δύο στην ίδια σελίδα.
 • Δέσμευση ότι θα προσπαθήσετε για τουλάχιστον έξι μήνες. Η θεραπεία με τα ζευγάρια είναι βραδύτερη από την ατομική θεραπεία. Η δυναμική είναι πολύπλοκη και δύο άτομα που «δουλεύονται» μαζί απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αλλάξουν. Επίσης, είναι σημαντικό να σκεφτείτε πότε ξεκίνησαν τα προβλήματά σας. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, περνάνε τουλάχιστον 6 χρόνια πριν αποφασίσουν να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό κάνει την δουλειά του Συμβούλου, αλλά και τη δικής σας, ακόμη πιο δύσκολη.
 • Μην απειλείτε με διαζύγιο κατά τη διάρκεια θεραπείας, γιατί το μόνο που θα κάνει είναι υπονομεύσει τη διαδικασία. Οι θεραπευτές εργάζονται πολύ σκληρά για να δημιουργήσουν την απαραίτητη ασφάλεια μεταξύ δύο ανθρώπων των οποίων η εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κλονιστεί.
 • Προετοιμαστείτε να δουλέψετε με τον εαυτό σας αλλά και με τη σχέση σας. ΠΡΕΠΕΙ να έχετε ιδέες για το τι πρέπει προσωπικά εσείς ν’ αλλάξετε. Σκεφτείτε μια συμπεριφορά ή ένα χαρακτηριστικό που παρουσιάζετε και που θα ήταν ένα πρόβλημα σε μια οποιαδήποτε σχέση.
 • Μην παραπονεθείτε ότι κάνετε εσείς όλη την δουλειά. Σε όλη αυτή τη διαδικασία θα είναι προφανές ποιος «εργάζεται» και ποιος όχι. Επίσης, ΝΑΙ, είναι συχνό ο ένας από τους δύο να κάνει περισσότερη «δουλειά» από τον άλλον και η διαδικασία να φαίνεται ότι δεν είναι δίκαιη. Όμως, γνωρίζοντας αυτό, είναι πολύ πιθανό σε αυτές τις περιπτώσεις ο ένας να τραβά τον άλλον κι έτσι να πετύχει και η θεραπεία και φυσικά ο γάμος. Αν νιώθετε ότι η σχέση σας δεν βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, είναι λάθος να αποκτήσετε μόνοι σας και σιωπηλά μια στρατηγική εξόδου. Μοιραστείτε με τον σύντροφό σας στη θεραπεία την ανησυχία σας χωρίς καθυστέρηση.
 • Μην μιλάτε σε κανέναν για το γάμο σας αν δεν πρόκειται να στηρίξουν πλήρως τις προσπάθειές σας. Μην διαμαρτύρεστε στους φίλους και την οικογένειά σας για το σύζυγό σας ενώ βρίσκεστε σε θεραπεία. Δεν θα πάρετε καλές, χρήσιμες ή αντικειμενικές συμβουλές.
 • Η θεραπεία του γάμου σας μπαίνει σε προτεραιότητα. Προγραμματίστε το πριν από οτιδήποτε άλλο. Να είστε ευέλικτοι με το χρόνο σας. Να κάνετε εξαρχής τους απαραίτητους υπολογισμούς έτσι ώστε να μην προκύψουν οικονομικά ζητήματα. Σίγουρα η θεραπεία θα σας κοστίσει πολύ λιγότερο από το διαζύγιο.
 • Κατανοήστε ότι τα προβλήματά σας έχουν κυκλική πορεία. Ο σωστός θεραπευτής θα σας βοηθήσει να ξεκολλήσετε από αρνητικά συναισθήματα και πρότυπα, χωρίς όμως να συμμερίζεται καμία πλευρά. Επίσης, μην περιμένετε ότι θα σας ενθαρρύνει να αρχίσετε κατηγορείτε ο ένας τον άλλον.
 • Φέρτε τον "καλύτερο εαυτό σας" στη θεραπεία. Ίσως είναι μια πολύ αγχωτική περίοδος για εσάς και η οικογενειακή σας κατάσταση να επηρεάζει ολοκληρωτικά τη ζωή σας. Γι’ αυτό πρέπει να είστε ώριμοι, συνειδητοποιημένοι και ελπιδοφόροι κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζετε ο ένας τον άλλον με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
 • Οι σύμβουλοι γάμου είναι Ψυχοθεραπευτές που έχουν τις γνώσεις να σας βοηθήσουν και να σας ενθαρρύνουν να λύσετε τα προβλήματά σας με διάφορους τρόπους που δεν θα μπορούσατε μόνοι σας. Πολλά διαζύγια θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθούν εάν οι άνθρωποι επέλεγαν να προσπαθήσουν για το γάμο τους νωρίτερα, παρά μετά που είναι πια αργά και τα προβλήματα τεράστια.
Με την κατάλληλη βοήθεια και αν και τα δύο μέλη του γάμου είναι αφοσιωμένα στη θεραπεία, έχουν πολλές πιθανότητες να «επισκευάσουν» το γάμο τους και ίσως να γίνει και ακόμα καλύτερος! 

Screen Shot 2020-09-24 at 3.43.12 PM.png

"The purpose of psychotherapy is to set people free"

bottom of page