top of page

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
Family mediation

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οικογενειακος 
Διαμεσολαβητης
(μέρος γ)
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Ο οικογενειακος διαμεσολαβητής πρέπει να φροντίζει για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ανισορροπιών ισχύος μεταξύ των εμπλεκομένων, τυχόν επιθυμιών που έχουν εκφράσει τα μέρη, των εφαρμοστέων κανόνων και της ανάγκης για ταχεία επίλυση της διαφοράς.
Ο διαμεσολαβητής πρέπει να διευθύνει και να έχει κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ωστόσο, θα πρέπει να συμβουλεύεται τα μέρη για αποφάσεις οργάνωσης της διαδικασίας, όπως είναι η σειρά των ζητημάτων που θα συζητηθούν, ο καθορισμός ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας και ο χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίας. Αν το κρίνει σκόπιμο, ο διαμεσολαβητής δύναται να διευθετήσει και ξεχωριστές συναντήσεις με τα μέρη, νοουμένου ότι δεν παραβιάζει τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης.
Οι συνεδριάσεις διαμεσολάβησης διεξάγονται συνήθως χωρίς την παρουσία δικηγόρων. Ωστόσο, δικηγόροι ή συνήγοροι που εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες είναι δυνατόν να προσκληθούν στη διαδικασία διαμεσολάβησης και στις διάφορες επικοινωνίες εάν συμφωνούν οι συμμετέχοντες και εάν ο διαμεσολαβητής το κρίνει κατάλληλο.
Όπου ενδείκνυται και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών, δύναται να διευθετηθεί η συμμετοχή εμπειρογνώμονα στη διαδικασία διαμεσολάβησης. Σε μία τέτοια περίπτωση τα μέρη ενημερώνονται εκ των προτέρων ότι τα έξοδα βαραίνουν και τα δύο μέρη από κοινού, εκτός αν η συμφωνία διαμεσολάβησης προνοεί διαφορετικά.
Ο οικογενειακος διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να προσδιορίσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, να εντοπίσουν τυχόν σημεία που συμφωνούν και να διερευνήσουν πιθανές λύσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.
Ο οικογενειακος διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι τα μέρη θα καταλήξουν στην απόφασή τους έχοντας λάβει επαρκείς πληροφορίες και γνώσεις. Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την ανάγκη να αποκαλύψουν πλήρως και ειλικρινά ό,τι σχετίζεται με τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της διαμεσολάβησης, και τους βοηθά όπου χρειάζεται να εντοπίσουν τις σχετικές πληροφορίες και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα.
Ο διαμεσολαβητής εξασφαλίζει ότι το κάθε μέρος έχει την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήματα σχετικά με πληροφορίες που αποκαλύπτονται από κάποιο άλλο μέρος και να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και έγγραφα όπου απαιτείται.
Ο διαμεσολαβητής φροντίζει ότι οι προτάσεις στις οποίες προχωρούν οι συμμετέχοντες αποτελούν αποτέλεσμα πλήρους ενημέρωσης και ελεύθερης βούλησης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των συνεπειών των αποφάσεών τους για τους ίδιους, για τα παιδιά τους και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αναζήτηση ανεξάρτητης νομικής ή και άλλης κατάλληλης συμβουλής όπου αυτό κρίνεται επιθυμητό κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής συμβουλεύει τους συμμετέχοντες ότι είναι προς το συμφέρον τους να αναζητήσουν ανεξάρτητη νομική συμβουλή προτού προχωρήσουν σε τελική συμφωνία, και να τους προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους και τα μειονεκτήματα στην περίπτωση που δεν το πράξουν.
5. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η διαμεσολάβηση στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση και συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών. Δεν πρόκειται για μία δεσμευτική διαδικασία, επομένως, δεν είναι δεδομένο ότι τα μέρη θα λύσουν τις διαφορές τους και ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία συμβιβασμού.
Επομένως, η διαμεσολάβηση και κατ’ επέκταση ο ρόλος του διαμεσολαβητή, θεωρείται ότι τερματίζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
  • ➢  όταν συναφθεί συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ των μερών ·
  • ➢  όταν συνταχθεί πρακτικό περί μη επίτευξης συμφωνίας συμβιβασμού·
  • ➢  όταν συμφωνηθεί από τα μέρη να τερματισθεί η διαδικασία·
  • ➢  όταν ένα από τα μέρη παύει να συναινεί στη συνέχισή της·
  • ➢  όταν ο διαμεσολαβητής κρίνει ότι η συνέχιση της διαμεσολάβησης
κατέστη περιττή ή αδύνατη·
  • ➢  όταν προκύψει ότι υπάρχει βία.
Ακριβώς λόγω του συναινετικού και μη δεσμευτικού χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, ο οικογενειακος διαμεσολαβητής υπενθυμίζει στα μέρη ότι είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν από τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που είτε τα μέρη από κοινού, είτε ένα από τα μέρη αποσύρει τη συναίνεσή του στη διαδικασία, τότε η διαμεσολάβηση τερματίζεται.
Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις που ο ίδιος ο διαμεσολαβητής δυνατόν να κρίνει ότι η συνέχιση της διαμεσολάβησης θα είναι ατελέσφορη ή ότι λόγω των ειδικών περιστάσεων της δεν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας και ως εκ τούτου να αποφασίσει τον τερματισμό της διαδικασίας. Μάλιστα, σε περίπτωση που ο διαμεσολαβητής διαπιστώσει ότι έχει ασκηθεί βία κατά οποιουδήποτε μέρους ή κατά παιδιού, τότε ο διαμεσολαβητής οφείλει να τερματίσει τη διαδικασία και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.
Για όλες τις περιπτώσεις όπου δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ των μερών, ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να συντάξει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφει συνοπτικά τους λόγους μη επίτευξης της συμφωνίας, το οποίο και υπογράφει ο ίδιος, και τα μέρη, αν το επιθυμούν.
Σε περίπτωση που διαφαίνεται ότι τα μέρη θα καταλήξουν σε συμφωνία συμβιβασμού, τότε ο οικογενειακος διαμεσολαβητής λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διευθέτηση που ενδεχομένως θα εξευρεθεί για την επίλυση της διαφοράς είναι προϊόν γνώσης και εμπεριστατωμένης συναίνεσης όλων των μερών, καθώς επίσης ότι όλα τα μέρη κατανοούν τους όρους της συμφωνίας. Ακολούθως, συντάσσει γραπτή συμφωνία συμβιβασμού και ενημερώνει τα μέρη για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε η συμφωνία να καταστεί εκτελεστή στο δικαστήριο.
Family-Mediation-3-scaled-848x528.jpeg
bottom of page